QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ – PHUMY GROUP thành lập năm 2001, tiền thân là Công ty TNHH Phát triển công nghiệp và Hạ tầng. Tập đoàn Phú Mỹ hiện nay kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực: đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, thi công xây dựng các công trình…

LĨNH VỰC KINH DOANH

Trải qua những năm tháng xây dựng và phát triển đến nay Tập đoàn Phú Mỹ đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh về tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Với định hướng chiến lược rõ ràng, cùng với việc tập trung vào đầu tư sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Phú Mỹ đã và đang tiếp tục hoàn thiện về cơ cấu, tổ chức, bộ máy với việc quyết định ra đời các đơn vị thành viên. Hiện nay Tập đoàn Phú Mỹ đã có 06 đơn vị thành viên.