DANH HIỆU

Với những nỗ lực hết mình trong công tác thi đua sản xuất và trong các hoạt động xã hội, Tập đoàn Phú Mỹ đã vinh dự nhận được sự quan tâm, động viên của Các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. Những bằng khen/giấy khen phần nào thể hiện những quan tâm và động viên ấy.

Bằng khen của Đảng ủy huyện Chương Mỹ: “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh năm 2010”

Bằng khen của UBND huyện Chương Mỹ: “Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2009”

Giải thưởng “Vì sự nghiệp văn hoá doanh nhân Việt Nam năm 2008”

Bằng khen của Đảng ủy huyện Chương Mỹ: “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh năm 2010”

Bằng khen của UBND huyện Chương Mỹ: “Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2009”

Giải thưởng “Vì sự nghiệp văn hoá doanh nhân Việt Nam năm 2008”