TIN TẬP ĐOÀN

Chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn Phú Mỹ của Ngài đô trưởng thành phố Viên...

Ngày 13 tháng 8 năm 2011, Ngài Soukanh Mahalat Đô trưởng thành phố Viên Chăn – Cộng...

Chi tiết

Cho người lao động an cư_2

Cho người lao động an cư

Trong giới đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp (CN) trên địa bàn Hà Nội,...

Chi tiết

Các khu công nghiệp Hà Nội: Tạo lực hấp dẫn mới

Một mô hình cần được nhân rộng Với cơ sở hạ tầng hoàn thiện cùng các dịch vụ...

Chi tiết

Tin tức khác

KHU CÔNG NGHIỆP

DỰ ÁN NHÀ Ở

DỰ ÁN XÂY DỰNG

ĐỐI TÁC CỦA PHÚ MỸ

GIẢI THƯỞNG